PRIVACYBELEID

Ook ik, Ellen Pichotte Fotografie moet voldoen aan de AVG. Waar ik jouw gegevens voor gebruik, hoe ik die opsla, hoe lang ik die opslaan en of ik ze deel en met wie kun je allemaal lezen in onderstaande Privacyverklaring

Ellen Pichotte Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mimi Boesnachhof 2
1705 KM Heerhugowaard
0031 613285187
www.ellenfoto.nl

Degene die verantwoordelijk is voor Gegevensbescherming van Ellen Pichotte Fotografie is Ellen Pichotte. Zij is te bereiken via info@ellenfoto.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ellen Pichotte Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt door het invullen van het contactformulier op mijn website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ellenfoto.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel ik jouw gegevens verwerk

Ellen Pichotte Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Dus wanneer je mij hebt verzocht om contact met jou op te nemen voor informatie over mijn diensten.

Ellen Pichotte Fotografie analyseert jouw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doe ik via Google Analytics. Ik heb hiervoor een bewerkers-overeenkomst opgesteld met Google.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ellen Pichotte Fotografie neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ellen Pichotte Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ellen Pichotte Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics, Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn : 2 jaar
Facebook Pixel, Analytische cookie die websitebezoek en surfgedrag meet. Bewaartermijn : 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellen Pichotte Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik van jou over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, zal sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ellenfoto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ellen Pichotte Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: naar autoriteit persoonsgegevens

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ellen Pichotte Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ellenfoto.nl