Algemene Voorwaarden
(online) workshops
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een boeking van een workshop.
Door middel van je boeking verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen jou en Ellen Pichotte Fotografie te Alkmaar.
Artikel 1 De kosten
Je dient (tenzij anders overeengekomen) het totaalbedrag volledig te hebben voldaan om van een reservering een definitieve boeking te maken. Annulering van een workshop is kosteloos mogelijk binnen 14 dagen na aanmelding, tenzij de workshop al is aangevangen, in dat geval is restitutie niet meer mogelijk. Het totaalbedrag wordt dat binnen 7 werkdagen teruggestort.
Bij annulering door omstandigheden buiten de macht van Ellen Pichotte wordt de workshop onhold gezet of wordt er een nieuwe datum gepland. Restitutie is hier niet van toepassing (mits de termijn binnen de 14 dagen na aanmelding valt).
Artikel 2 Onvoldoende aantal inschrijvingen
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Ellen Pichotte Fotografie het recht de workshop te annuleren. Zij is dan slechts gehouden het totaalbedrag terug te betalen. Een nieuwe datum voor de geboekte workshop wordt altijd aangeboden.
Verdere aansprakelijkheid van Ellen Pichotte Fotografie is uitgesloten.
Artikel 3 Eigendomsrechten
Op alle door Ellen Pichotte Fotografie ter beschikking gestelde workshop-materialen, gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Ellen Pichotte Fotografie c.q. de sprekers en/of andere door Ellen Pichotte Fotografie ingeschakelde derden.
Je mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de workshops ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Ellen Pichotte Fotografie aan jou verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ellen Pichotte Fotografie.
Artikel 4 Privacy
De persoonsgegevens die je verstrekt bij de aanmelding van een workshop worden door Ellen Pichotte Fotografie vastgelegd. Jouw gegevens kunnen door Ellen Pichotte Fotografie worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Ellen Pichotte Fotografie. Hierbij tracht Ellen Pichotte Fotografie rekening te houden met je voorkeuren en vakgebied. Indien je geen prijs stelt op deze informatie kun je een e-mail sturen naar info@smart-foto.nl onder vermelding van ‘afmelding informatie’. Ellen Pichotte Fotografie verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Ellen Pichotte Fotografie daartoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.
Artikel 5 Wijzigingen
Ellen Pichotte Fotografie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Ellen Pichotte Fotografie raadt je aan deze pagina bij een latere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
BTW NUMMERNL.1847.09.817.N.01
KVK 37110242
IBAN NL43ABNA0613659325